Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất
( Kinh doanh bất động sản )

Top 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng xuất sắc nhất
( Kinh doanh bất động sản )

STT Fast500 Doanh nghiệp
1 489 CÔNG TY TNHH QL VÀ KINH DOANH CHỢ NÔNG SẢN THỦ ĐỨC
CEO: Nguyễn Văn Huân MST: 0302840598 Ngành nghề: Kinh doanh bất động sản