Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất
( Trồng rừng, khai thác, kinh doanh lâm sản )

Top 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng xuất sắc nhất
( Trồng rừng, khai thác, kinh doanh lâm sản )

STT Fast500 Doanh nghiệp
1 3 CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐẠI VƯƠNG
2 164 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BÌNH AN PHÚ
3 184 CÔNG TY CP 27/7 HẢI HẬU
4 188 CÔNG TY TNHH CÁT PHÚ VŨNG TÀU
5 287 CÔNG TY CP SÁNG TẠO BÌNH DƯƠNG
6 311 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN GỔ HÙNG SƠN
7 341 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN MINH